HINO DUTRO XE NHẬP NGUYÊN CHIẾC CHÌU DÀI 5,7m PHÙ HỢP VỚI TẤT CẢ CÁC LOẠI HÀNG HOÁ . Xe được sản xuất 2019 . .