HYUNDAI NEW MIGHTY 110s trọng tải hàng 6,9t xe nhập từ hàn quốc .
Kích thước lòng thùng : 4,900x2,050x660/1,880 .