Nhập khẩu bán cabin dongfeng thiên Long, sang hoáng