Sự tiện lợi của cẩu gấp HYVA so với các cẩu thẳng ( Unic, Tadano, soosan, kanglim...).
Tính năng nổi trội.
Hoạt động linh hoạt và an toàn.
HYVA Việt Nam.