Trọng tải:7T
Thùng xe:5 khối
Cộng cơ:HYUNDAI D4DB
Cộng cơ:D4DB ga cơ
Khuyến mãi:thuế trước bạ,hộ đen,phù hiệu