Xe mới đóng xong
Thaco olin 720 đời 2019 động cơ Euro 4
Tải chở 6,7 tấn
Sàn 5,7 mét
Ngang 2,2 mét

Giá rẻ nhất , hỗ trợ vay cao
Thời gian vay 5-7 năm