Xe trộn bê tông howo, máy cơ, sx 2014 loại bồn trộn 12m3